Etkinlika.com | Gizlilik Bildirimi

Gizlilik

Gizlilik Bildirimi

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Bildirimi’ne atıf yapan etkinlika.com internet siteleri, ürünleri, hizmetleri ve uygulamaları (hep birlikte “ETKİNLİKA Hizmetleri” olarak anılacaktır) aracılığı ile nasıl topladığımızı ve işlediğimizi aktarmaktadır. ETKİNLİKA.com web sitesini ziyaret ederek işbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen uygulamaları kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

Kişisel Bilgilerin Sorumluları (Veri Sorumluları)

……… Hacıkadın Cad. No:15 Kocamustafapaşa – İstanbul adresinde yerleşik bulunan IRMAK DIŞ TİC. ORG. BİLG. VE ELEKT. SİST. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Şirketi (bundan böyle “ETKİNLİKA” olarak anılacaktır), ETKİNLİKA Hizmetleri aracılığıyla toplanan ve işlenen kişisel veri sorumlusudur.

Toplanan Kişisel Veriler

ETKİNLİKA Üyelik Hizmetlerine Kayıt Olanlar İçin;

Kişisel Bilgileriniz

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,

Doğum yeriniz ve tarihiniz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,

İletişim Bilgileriniz

Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, posta adresiniz

Üyelik Bilgileri

Üyeliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, servis abonelikleriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.), müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi temel abonelik bilgileriniz, ETKİNLİKA Hizmetlerini kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz

İletişim Kayıtları

Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, banka bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz, Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,

Her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi,

Web Sitesi Ziyaretçileri İçin;

ETKİNLİKA mobil uygulamalarının ya da sitelerinin cihazınızdan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileri,

İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,

ETKİNLİKA internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile Trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler

Kişisel Bilgilerin İşlenme Amacı

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Organizatör firmalar birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu firmaların kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu firmalarla finansal mutabakat sağlanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Çerez Politikası

Sistemlerimizin tarayıcınızı tanımasını ve size ETKİNLİKA Hizmetleri sunmasını sağlamak için çerezleri kullanırız. Çerezler ve bunları nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerezler Bildirimimizi okuyun.

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

 • ETKİNLİKA organizatör şirketleri,
 • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
 • ETKİNLİKA nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler,
 • İcra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar,
 • Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili merciler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler,
 • dâhil, hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda ETKİNLİKA’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

Güvenlik

ETKİNLİKA olarak amacımız, gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak, kendimize ve paydaşlarımıza ait her tür bilgi varlığının, faaliyetlerimizin gerçekleştirildiği yerleşkelerin ve kurumsal bilgi işleme süreçlerimizin güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için:

 • Sistemlerimizi ve cihazlarımızı güvenliğinizi ve gizliliğinizi gözeterek tasarlıyoruz.
 • Giriş yaptığınızda bilgileri şifreleyen Güvenli Yuva Katmanı (SSL) yazılımını kullanarak iletim sırasında bilgilerinizin güvenliğini korumak için çalışıyoruz.
 • Kredi kartı verilerini işlediğimizde, Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standartlarını (PCI DSS) uyguluyoruz.
 • Kişisel müşteri bilgilerinin toplanması, saklanması ve açıklanması ile ilgili fiziksel, elektronik ve prosedürsel önlemleri muhafaza ediyoruz. Güvenlik prosedürlerimiz, sizinle ilgili kişisel bilgileri ifşa etmeden önce zaman zaman kimlik kanıtını talep edebileceğimiz anlamına gelir.
 • Bilgi varlıklarını korumak için mevcut en iyi uygulamaları temel alarak varlıkların saklanması, aktarılması, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altında tutuyoruz.
 • Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerinin tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza duyurmayı ve politika ve prosedürlerin uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlıyoruz.
 • ETKİNLİKA Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için kuruluş içi denetimlerde bulunmayı ve sonuçlarını Üst Yönetim seviyesinde dikkate alıyoruz.
 • Tedarikçi ve İş Ortağı seçiminde Bilgi Güvenliği performansını dikkate almayı ve kendileri ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında iş birliği yapıyoruz.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında resmi kurum ve kişiler ile ilgili yapıcı çalışmalar içinde yer alıyoruz.
 • Bilgi güvenliğinin ihlallerine ilişkin tespit ve raporlamaların yapılabilmesi ve ihlallere en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli örgütsel yapı, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlıyoruz.
 •  

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak ETKİNLİKA‘ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ETKİNLİKA‘ya iletmeniz durumunda ETKİNLİKA talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ETKİNLİKA Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Çocukların Kullanımı

ETKİNLİKA çocukların satın alabileceği ürünler satmamaktadır. 18 yaşından küçükseniz ETKİNLİKA Hizmetlerini yalnızca bir ebeveyn veya veli aracılığıyla kullanabilirsiniz.